Qjouren på Feministiskt forum, Stockholm 2020

Hanna
1 minuter att läsa

Qjouren kvinnojour anordnade ett seminarium ”Att skylla sig själv” under Feministiskt forum Stockholm 2020. I panelsamtal närvarade också #Utanskyddsnät. Vi ville belysa den inställning och de systematiska hinder som kvinnor ofta möter när de är våldsutsatta och har erfarenhet av missbruk eller prostitution. Ta gärna del av samtalet här:

https://www.facebook.com/watch/?v=396931657975566

Nästa inlägg

Extra datum för digital lunchföreläsning med Carin Holmberg