Qjourens valenkät

Hanna
1 minuter att läsa

Inför valet skickade Qjouren ut en enkät till våra politiska partier. Utgångpunkten i frågeställningarna har varit kvinnornas livssituationer. Det vill säga, de kvinnor vi möter här på Qjouren. Vår samlade erfarenhet är att våldsutsatta kvinnor med skadligt bruk- och beroendeproblematik inte får tillgång till stöd och hjälp utifrån sina skyddsbehov. Samhället missar ofta att erbjuda dem hjälpinsatser.

Enkäten skickades till samtliga riksdagspartier, partiernas kvinnoförbund, partier representerade i Region Stockholm, Stockholms stad samt Storstockholm.

Svarsfrekvensen har varierat mellan partierna men du kan ta del av samtliga svar här på hemsidan under Valet 2022.

https://qjouren.se/valet-2022/

Tidigare inlägg

Qjouren på Feministiskt forum, Stockholm 2020

Nästa inlägg

Extra datum för digital lunchföreläsning med Carin Holmberg