Roks lanserar studien Kvinnors trygghet

Hanna
1 minuter att läsa

Inför Orange day 2022 lanserar Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, tillsammans med Örebro universitet studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, som visar på omfattningen av mäns våld mot kvinnor i Sverige.

10% av kvinnor som just nu lever ihop med en man (make/sambo) har utsatts för våld av honom.
37% har utsatts för våld från en tidigare make eller sambo.
55% av alla kvinnor har utsatts för våld av någon man efter sin 15-årsdag.
45% av alla kvinnor har utsatts för våld av män de inte har haft en relation med.
80% av alla kvinnor mellan 18 och 24 år har blivit sexuellt trakasserade av en man.

15 000 slumpmässigt utvalda svenska kvinnor mellan 18 och 86 år blev tillfrågade om att medverka i undersökningen Kvinnors trygghet, och svarsfrekvensen landade på 44 procent.

Läs Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld här

Tidigare inlägg

Digital lunchföreläsning 18/10 – Vårdnadstvister i ljuset av barnfridsbrottet

Nästa inlägg

Digital lunchföreläsning 28/11: Inte utan min hund