Wiveca Holst

Hanna
1 minuter att läsa

En stor kvinnorättskämpe och medsyster har lämnat oss.

Wiveca Holst har under decennier varit en stark feministisk röst och aktivist i kampen mot mäns våld mot kvinnor. De senaste fem åren har hon varit en del av Qjourens styrelse och bidragit med sin stora kunskap och långa erfarenhet från kvinnojoursrörelsen och Roks. Wiveca lämnade oss alldeles för tidigt.

Idag samlas vi på Qjouren för att minnas och tacka henne. Tack Wiveca för ditt lojala och outtröttliga engagemang i Qjourens arbete och i kampen för alla kvinnors rätt till trygghet och frihet från våld. Du var och kommer alltid vara Qjourens grande dame.

Våra tankar finns hos dig och din familj.

Vila i ro, du fattas oss.

Tidigare inlägg

Väggkalender 2023

Nästa inlägg

Telefontider