Kategori: Uncategorized

Qjouren i inslag i P4 Stockholm 29/1-24

Qjouren i inslag i P4 Stockholm 19/1-24

Ny rapport från Marie Cederschiöld högskola: Osynliga brottsoffer

Ny rapport: Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion I december 2022 gavs forskare vid Marie Cederschiöld högskola i uppdrag av den statliga utredningen “Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi” (A 2022:02) att utföra en kvalitativ forskningsstudie riktad mot […]

EU-parlamentet har röstat igenom ett betänkande som erkänner prostitution som våld

Text från Kvinnoorganisationernas instagraminlägg 15/9-23: ”Den 14 september röstade EU-parlamentet igenom Maria Noichls prostitutionsrapport. Med detta betänkandet har EU-parlamentet nu tagit ställning för att prostitution är våld, att samtycke inte kan köpas och att medlemsländerna ska arbeta för en nordisk modell i frågan om prostitution. Det är ett viktigt steg som har tagits för att […]

Digital lunchföreläsning 22/8: Varför går hon inte?

Nu startar vi upp höstens föreläsningar! VARFÖR GÅR HON INTE? Qjouren bjuder in till digital lunchföreläsning med Frida Walter, författare till handböckerna Nu går jag!, Att våga fråga!, Sexuellt våld & prostitution! samt Att läka! Frida Walter är utbildad jourkvinna med mångårig erfarenhet av att möta kvinnor och barn på skyddade boenden, hon är också utbildad forensisk sköterska. Frida föreläser […]

Digital lunchföreläsning med Lena Stenberg 24/5

Qjouren bjuder in till nästa tillfälle i vår föreläsningsserie! KVINNOHEMMET ROSEN OCH PROGRAMMET CORE ADDICTION  På Qjouren möter vi kvinnor utsatta för mäns våld som också har beroendeproblematik. För att ta sig ur ett missbruk, bearbeta trauman, ta sig ur destruktiva beteendemönster och relationsmönster krävs ett helhetsperspektiv som vi ofta ser saknas. Vi har därför […]

Digital lunchföreläsning med Carin Holmberg 25/4

VÅLD MOT KVINNOR I MISSBRUK OCH BEROENDE – ETT KVINNOFRIDSBROTT BLAND ANDRA Eftersom det var så stort intresse för föreläsningarna med Carin Holmberg under 2022 bjuder Qjouren nu in till en ny chans! Vilket stöd behöver kvinnor i missbruk/beroende som är utsatta för våld? Skiljer det sig från andra kvinnors behov? I den här föreläsningen […]

Deltagare till forskningsstudie sökes

Forskare på Marie Cederschiöld Högskola önskar intervjua dig som förekommit i porrfilmer/bilder. Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, hör av dig till Meghan Donevan på 072-538 84 50, meghan.donevan@mchs.se eller Linda Jonsson på 070-552 27 19,  linda.jonsson@mchs.se

Efter fem i Tv4

Qjouren var 8e mars med i Efter fem på Tv4 för att dela med oss av våra erfarenheter. Se klippet här: https://www.tv4play.se/program/efter-fem/verksamhetsledaren-s%C3%A5-kan-du-f%C3%A5-hj%C3%A4lp/20468552

Telefontider

Har du ringt men inte kommit fram? Vi försöker alltid att ringa upp inom 24 timmar om du har lämnat telefonnummer. Telefontiderna (vardagar kl 9-16) kan framöver bli lite oregelbundna pga sjukdom på jouren.

Äldre inlägg