Digitala lunchföreläsningar

MÅNDAG 22 APRIL

Sexuellt våld mot barn på nätet

Anmälan är stängd

Den här föreläsningen handlar om barns utsatthet för sexuellt våld på nätet med ett särskilt fokus på spridningen av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Vi kommer prata om omfattningen och konsekvenserna av våldet, barns erfarenheter, röster och strategier och vad vi som samhälle kan göra för att förebygga och bekämpa detta samhällsproblem.

Föreläsare är Susanna Pettersson, barnrättsjurist och påverkansansvarig ECPAT Sverige.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. De sprider kunskap och förebygger så att barn och unga inte utsätts. De arbetar med opinionsbildning och påverkan mot makthavare och de samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. De driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Datum: måndag 22 april 2024

Tid: 12:00-13:00

Plats: Zoom Länk kommer att skickas via e-post ca en timme innan föreläsningen börjar

Anmälan stänger en timme innan föreläsningens start

Varmt välkomna!

ONSDAG 29 MAJ

Att vara målsägande i en brottmålsprocess

V Advokater föreläser om vilka rättigheter som en brottsutsatt har, hur en brottmålsprocess går till samt hur V Advokater arbetar som målsägandebiträde

V Advokater, Fatima Brobeck Khan, Olivia Revelj och Sara Hugo, är en av få advokatbyråer i Sverige som har valt att endast företräda den som varit utsatt för brott.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

Datum: onsdag 29 maj 2024

Tid: 12:00-13:00

Plats: Zoom Länk kommer att skickas via e-post ca en timme innan föreläsningen börjar

Anmälan stänger en timme innan föreläsningens start

Varmt välkomna!

Maila oss på

info@qjouren.se

Ring oss på

08-644 20 32