Om Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav om drogfrihet för den kvinna som söker stöd och information om sina rättigheter.

Vi är idag en öppen verksamhet vilket betyder att vi i nuläget inte kan erbjuda skyddat boende men vi hjälper gärna till att förmedla kontakt till en jour som har möjlighet att ta emot dig.

På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas kunskap med brukarorganisationernas erfarenheter. Här arbetar jourkvinnor med fördjupad kunskap om feminism, våldets mekanismer och uppbrotts- samt bearbetningsprocessen. Jourkvinnorna har också erfarenhet i och särskild kunskap om missbruk, psykisk ohälsa, prostitution och utanförskap. Qjouren är den första i Sverige och den enda kvinnojouren i Stockholms län som inte har krav om drogfrihet när du besöker vår öppna verksamhet.

Till Qjouren kommer kvinnor med alla möjliga bakgrunder, erfarenheter och varierande livsomständigheter. Kvinnan bestämmer själv om hon önskar att endast ha kontakt med oss eller om hon tex önskar stöd i kontakt med det skyddsnät som finns. Det kan handla om stöd i kontakt med andra organisationer, socialtjänst, sjukvård eller rättsväsendet.

Till Qjouren vänder sig också olika professionella så som medarbetare inom socialtjänst, sjukvård och inom rättsväsendet. De hör av sig för utbildning, generell information och/eller samarbetsförfrågningar.

Vi som arbetar och engagerar oss i Qjouren har tystnadslöfte. Ingen information om enskilda kontakter lämnas därför ut.

Qjouren är en politiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte har kopplingar till något politiskt parti. Vi har heller ingen koppling till något religiöst förbund  Sedan våren 2019 är vi en medlemsorganisation i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige).