Om Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter hos oss. 

På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas erfarenheter med brukarorganisationernas kunskap. Här arbetar jourkvinnor med stor kunskap om våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap.

Qjouren är en politiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte har kopplingar till något parti eller tillhör någon särskilt ideologi. Vi har heller inga kopplingar till några religiösa organisationer eller läror.

På Qjouren försöker vi ta tillvara och samla alla goda krafter i arbetet mot våld, oavsett politisk och religiös tillhörighet. Det innebär att vi samarbetar partiöverskridande och tror på breda överenskommelser och lösningar på de utmaningar vår verksamhet syftar till att möta.