Integritetspolicy

Stödsökande hos Qjouren

Den privata integriteten är viktig för oss. För personer som söker stöd hos Qjouren råder alltid tystnadsplikt. Den stödsökandes anonymitet ska skyddas och vi värnar om den stödsökandes integritet och självbestämmande. Qjouren sparar ingen information om stödsökande. Alla kvinnor har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss.

 

Allmänt

Qjouren är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang; när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på andra sätt till exempel e-post, telefon eller chatt.

Policyn gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt. Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som stödsökande kvinna, kontaktperson, anhörig, jourkvinna, gåvogivare eller endast är intresserad av vår verksamhet. Policyn gäller även dig som kommer i kontakt med oss i din yrkesroll eller som anställd hos oss.

Qjouren är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att få information om var dina uppgifter behandlas kan du vända dig till Qjouren via e-post info@qjouren.se.

 

Roks

Qjouren tillhör Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Roks sköter medlemsregister över alla medlemsjourer och av dem angivna kontaktpersoner. Varje medlemsjour har tillgång till sina medlemsuppgifter för uppdatering och kan lägga till och ta bort medlemmar. Roks förser de medlemsjourer som önskar med tekniska och organisatoriska lösningar, för Qjouren gäller det främst chatt. Qjouren är självständigt ansvarig och därmed personuppgiftsansvarig, för den behandling av personuppgifter som sker i vår egen förening. Information som är av ömsesidigt intresse för att utföra den dagliga verksamheten överförs mellan Roks och medlemsjourer och vice versa. Stödsökandes personuppgifter överförs inte.

 

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Det betyder alltså alla uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig.

Direkt identifierande personuppgifter kan till exempel vara; namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, betalinformation. Indirekt identifierande kan till exempel vara; din arbetsplats och din yrkesroll. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det alltid med stöd av en rättslig grund.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som till exempel rent faktiskt krävs för att köpa något.
 • Rättslig förpliktelse (enligt lag) – till exempel att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller sköta vår bokföring.
 • Berättigat intresse – när vi bedömer att ditt intresse av att vi behandlar dina uppgifter är större än ditt intresse av att vi inte behandlar dem. Till exempel allmänt intresse om vår verksamhet utifrån din yrkesroll som exempelvis beslutsfattare, journalist, forskare med mera.
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder.

Rättsliga grunder kopplar vi ihop med våra ändamål, enligt nedan:

 • Uppfyllande av avtal samt berättigat intresse gäller för beställningar, gåvor och medlemsservice.
 • Berättigat intresse gäller för förmedling av information och marknadsföring.
 • Insamling av samtycke gäller vid hantering av bland annat bilder på personer.

 

Personuppgifter som Qjouren samlar in

Qjouren får i första hand in personuppgifter direkt från dig. Exempel på personuppgifter som vi kan samla in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress.

Det kan hända att vi får in dina uppgifter från andra och vid första kontakten med dig, berättar vi varifrån vi fått dem.

Qjouren kan registrera personuppgifter i samband med:

 • När du beställer en tjänst eller produkt som erbjuds via våra olika kanaler.
 • När du ger en gåva via vår webbplats, Swish eller genom annan kanal.
 • När du fyller i din e-post på vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och sociala medier.
 • Ditt besök på vår webbplats, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter, se mer under sidan ”Cookiepolicy”
 • När du anmäler dig som deltagare till någon av våra aktiviteter
 • Vid anställning, ansökan om arbete och/eller praktik.
 • Om du medverkar på bild och har gett ditt samtycke.

 

Information som kan lämnas ut

Qjouren lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

 

Qjourens användning av insamlad information

Qjouren behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

 • Medlems- och gåvoservice
  a) För att fullgöra beställningar av produkter/material och tjänster
  b) För att kunna ta emot och registrera gåvor från privatpersoner och kontaktpersoner på företag
  c) För att möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
  Förmedling av information och marknadsföring
  a) Uppgifter om kontaktpersoner/anställda/medlemmar, beställning av produkter/material och gåvogivande, ligger till grund för information och erbjudanden (såsom olika sätt att ta del av verksamheten, engagera sig och visa sitt stöd).
  b) För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster, utan att detta identifierar dig som enskild person.
  c) För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra kanaler, utveckla, leverera och förbättra våra produkter/material och tjänster. Vilket menas de olika sätt och kanaler du kan få del av information om vad vi arbetar för och åstadkommer.
  d) För att skicka information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har godkänt det eller har en aktiv arbetsrelation med oss.
  e) För att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats, plattformar etc. genom att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt göra dem mer användbara.
  f) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.
 • Administration
  a) När du e-postat någon av våra anställda, styrelsen eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när Qjouren mejlat dig.
  b) När du ringer till någon av våra anställda, styrelsen eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
  c) När du deltar i vår verksamhet (som medlem, i din yrkesroll eller som intresserad av vår verksamhet, men ej som stödsökande) kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
  d) Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet (ej som stödsökande) kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller likande.
  e) Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att ta kontakt med dig.
  f) När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
  g) I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
  h) I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar (gäller ej stödsökande).

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Qjouren saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Qjouren ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: info@qjouren.se

Telefon: 08-644 20 32