Våld

Vad är våld?

Våld är ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Begreppet våld omfattar fysiskt, sexuellt, psykiskt och materiellt våld.

Generellt kan en säga att

  • om någon skadar dig, kränker dig eller utsätter dig för saker som gör dig rädd så kallas det våld.
  • om någon får dig att utföra handlingar som du inte vill göra eller som får dig att känna obehag så kallas det våld.
  • om någon kontrollerar vad du gör, hindrar dig från att röra dig fritt eller kontrollerar din ekonomi så kallas det våld.

Vem kan söka skydd och stöd på Qjouren?

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld, övergrepp eller prostitution. Du kan vara utsatt av någon du har eller har haft en relation med, som en partner, en vän, en familjemedlem, eller någon du har kontakt med av andra anledningar. Du kan även blivit utsatt för våld av någon helt okänd. Våld förekommer i både heterosexuella relationer och i samkönade relationer.

Mer information om våld

Läs hur Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet beskriver fysiskt, sexuellt, psykiskt och materiellt våld.

Källor: Socialstyrelsen / Polisen / NCK

Brukarperspektiv

Qjouren utgår från ett brukarperspektiv. Du avgör själv vad du behöver hjälp med. Vi sätter våldet i fokus och kan erbjuda stödsamtal om hur våld kan se ut och vilka konsekvenser det får för liv och hälsa.

Dina rättigheter

Vi erbjuder stöd och hjälp om du behöver ha kontakt med myndigheter, vården, rättsväsendet eller andra instanser som kan kännas svåra att hantera på egen hand. Vi följer bland annat med på olika möten om du önskar det. Vi kämpar för att du ska få ett bra bemötande och dina rättigheter tillgodosedda.