Våra värderingar

Systerskap

Qjouren utgår ifrån kvinnojoursrörelsens värderingar om en feministisk grundsyn, kvinnosolidaritet och den feministiska metoden som utgörs av hjälp till självhjälp, Empowerment. Vi lyssnar och tror på henne och möter kvinnor med förståelse och bekräftelse. Vi ser att kvinnors delaktighet och kunskap om sin egen situation i kombination med jourkvinnornas kunskap och engagemang för kvinnornas behov gör skillnad och räddar liv. 

Kvinnors liv fritt från våld

Vår erfarenhet är att människan behöver fredas och stöttas från våld, för att möjliggöra uppbrott och bearbetning av exempelvis missbruk eller annan problematik. För att hon ska få en ärlig chans att återfå och återta sitt livsutrymme behöver det våld hon utsätts för upptäckas, tas på allvar och upphöra. 

Autonomi

Vi tror på kvinnans egen vilja, kraft och självbestämmande. Genom samtal undersöker vi  möjliga vägar att uppnå hennes mål. Tillsammans arbetar vi för att hon ska återfå och återta sitt livsutrymme. 

Ingen får “skylla sig själv”

Vi anser att den som är utsatt för våld i nära relation är utsatt för brott. Ansvaret och skulden ligger hos förövaren. Vi tar starkt avstånd från föreställningen om att kvinnor och särskilt kvinnor som har ett missbruk eller erfarenheter av prostitution får skylla sig själva om de drabbas av våld. Hon är utsatt för ett brott och har därmed också rättigheter som brottsoffer.