Våra värderingar

Skydd och stöd i första hand

Vi tror att en människa måste få skydd och stöd i första hand, för att i förlängningen hitta kraft att bearbeta sitt missbruk. Vår erfarenhet är nämligen att många kvinnor som är våldsutsatta använder drogerna för att stå ut i den svåra situationen, att drogerna blir en slags självmedicinering och strategi för att hantera tillvaron.

Människan är mer än sina problem

Vi säger inte att någon ”är” missbrukare utan att en ”har” en missbrukserfarenhet eller missbruksproblematik. Skillnaden ligger i att en människa är så mycket mer än sina problem.

Självbestämmande

På Qjouren arbetar vi inte med tvång. Vi tror på människors egen vilja och kraft att förändra sin situation. Vi värnar alla människors rätt att själva bestämma över sina egna liv.

Att få upptäcka sin egen kraft

Vi på Qjouren vill hjälpa våra stödkontakter att upptäcka sina egna valmöjligheter, vi vill inte välja åt dem. Vi tror det är bättre att diskutera de olika stegen med kvinnorna, inte att ta stegen åt dem. Vi vill hjälpa de utsatta kvinnorna att upptäcka deras egen inre kraft.

Ingen får “skylla sig själv”

Vi anser att skulden ligger hos förövaren, inte hos offret. Därför tar vi starkt avstånd från föreställningen om att kvinnor som har ett missbruk får skylla sig själva om de drabbas av våld.