Välkommen till Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.  

På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas kunskap med brukarorganisationernas erfarenheter. Här arbetar jourkvinnor med fördjupad kunskap om feminism, våldets mekanismer och uppbrotts- samt bearbetningsprocessen. Jourkvinnorna har också erfarenhet i och särskild kunskap om missbruk, psykisk ohälsa, prostitution och utanförskap. Qjouren är den första i Sverige och den enda kvinnojouren i Stockholms län som inte har krav om drogfrihet.

Läs mer


Seminarium “Att skylla sig själv” – Feministiskt forum, Stockholm 2020

Qjouren kvinnojour anordnade ett seminarium ”Att skylla sig själv” under Feministiskt forum Stockholm 2020. I panelsamtal närvarade också #Utanskyddsnät. Vi ville belysa den inställning och de systematiska hinder som kvinnor ofta möter när de är våldsutsatta och har erfarenhet av missbruk eller prostitution. Ta gärna del av samtalet här.

Är du eller känner du någon som du tror kan vara drabbad? Ring oss 08-6442032 eller maila info@qjouren.se. Vi lyssnar och tror på dig!