Om Oss

Qjouren är en kvinnojour för kvinnor utsatta för mäns våld och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet eller nykterhet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Vi är idag en öppen verksamhet vilket betyder att vi i nuläget inte kan erbjuda skyddat boende men vi hjälper gärna till att förmedla kontakt till en jour som har möjlighet att ta emot dig. På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas kunskap med brukarorganisationernas erfarenheter. Här arbetar jourkvinnor med fördjupad kunskap om feminism, våldets mekanismer och uppbrotts- samt bearbetningsprocessen. Jourkvinnorna har också erfarenhet i och särskild kunskap om skadligt bruk, psykisk ohälsa, prostitution och utanförskap. Qjouren är den första i Sverige och den enda kvinnojouren i Stockholms län som inte har krav om drogfrihet eller nykterhet när du besöker vår öppna verksamhet.

Till Qjouren kommer kvinnor med alla möjliga bakgrunder, erfarenheter och varierande livsomständigheter. Kvinnan bestämmer själv om hon önskar att endast ha kontakt med oss eller om hon t.ex. önskar stöd i kontakt med det skyddsnät som finns. Det kan handla om stöd i kontakt med andra organisationer, socialtjänst, sjukvård eller rättsväsendet.

Till Qjouren vänder sig också olika professionella så som medarbetare inom socialtjänst, sjukvård och inom rättsväsendet. De hör av sig för utbildning, generell information och/eller samarbetsförfrågningar.

Vi som arbetar och engagerar oss i Qjouren har tystnadslöfte. Ingen information om enskilda kontakter lämnas därför ut.

Qjouren är en politiskt obunden organisation vilket innebär att vi inte har kopplingar till något politiskt parti. Vi har heller ingen koppling till något religiöst förbund. Sedan våren 2019 är vi en medlemsorganisation i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige).

Vi sätter våldet i fokus och erbjuder en trygg plats där kvinnan får tillgång till stöd och kunskap.

Maila oss på

info@qjouren.se

Ring oss på

08-644 20 32

Donera
till Qjouren

Donationer som Qjouren får går direkt till praktisk hjälp till de kvinnor som söker stöd hos oss.