Välkommen till
Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för kvinnor utsatta för mäns våld och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet eller nykterhet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

juli, 2024

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga på telefon helgfria vardagar kl 9:00-15:30. Telefon: 08-644 20 32 eller 020-022 90 90 (avgiftsfritt) E-post: info@qjouren.se
Vi försöker svara på e-post inom 48 timmar. Qjouren är också en öppen verksamhet, vilket betyder att du kan komma till våra lokaler för stöd och samtal. Maila eller ring oss för att bestämma en tid.

Stödsamtal

Är du utsatt för våld eller orolig för någon? Ring eller mejla oss för att boka in ett möte. Samtalen är helt på dina villkor och vi har inga krav på drogfrihet. Vi har tystnadsplikt.
Jourkvinnorna på Qjouren har kunskap inom både våldets mekanismer och beroende, men vad du vill prata om är upp till dig. Vi kan informera om rättigheter och vara stöd vid kontakt med myndigheter och andra delar av samhället.

Utsatthet i skadligt bruk

Kvinnor i skadligt bruk befinner sig många gånger i en situation som ökar risken att utsättas för våld – samtidigt som de har svårare än andra att få stöd och hjälp.
Vi på Qjouren har inga krav på att du ska vara drogfri eller nykter om du söker dig till oss för stöd. Det vi sätter i fokus är våldet du utsatts för.

Donera
till Qjouren

Donationer som Qjouren får går direkt till praktisk hjälp till de kvinnor som söker stöd hos oss.