Välkommen till Qjouren

Qjouren är en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med erfarenheter av missbruk och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.  

På Qjouren har vi sammanfört kvinnojourernas kunskap med brukarorganisationernas erfarenheter. Här arbetar jourkvinnor med fördjupad kunskap om feminism, våldets mekanismer och uppbrotts- samt bearbetningsprocessen. Jourkvinnorna har också erfarenhet i och särskild kunskap om missbruk, psykisk ohälsa, prostitution och utanförskap. Qjouren är den första i Sverige och den enda kvinnojouren i Stockholms län som inte har krav om drogfrihet.

Läs mer