Vi på jouren

Våra två jourkvinnor har den dagliga kontakten med kvinnorna som kontaktar oss. Om du ringer till oss är det vanligtvis någon av dem som svarar.

Vår kommunikatör sköter vår hemsida, våra sociala medier och formger allt vårt tryckta och digitala material. Om du följer oss på sociala medier är det hennes arbete som du ser.

Wictoria är jourens verksamhetsledare. Hon ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar nära styrelsen och dess ordförande Sofia. Wictoria är också den som söker och redovisar jourens ekonomiska medel på uppdrag från styrelsen.