Normaliseringsprocessen

Våldets normaliseringsprocess är en term myntad av Eva Lundgren, professor i sociologi. Det är en teoretisk modell för hur toleransen för kränkningar och övergrepp ökar med tiden i en våldsam relation.