Vad är våld?

Våld brukar beskrivas som varje handling som är riktat mot en kvinna, som genom att skada, skrämma, smärta, eller kränka henne, henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra någonting som hon själv vill. 
Typer av våld

Maila oss på

info@qjouren.se

Ring oss på

08-644 20 32