Digital lunchföreläsning med Carin Holmberg 25/4

Hanna
1 minuter att läsa

VÅLD MOT KVINNOR I MISSBRUK OCH BEROENDE
– ETT KVINNOFRIDSBROTT BLAND ANDRA

Eftersom det var så stort intresse för föreläsningarna med Carin Holmberg under 2022 bjuder Qjouren nu in till en ny chans!

Vilket stöd behöver kvinnor i missbruk/beroende som är utsatta för våld? Skiljer det sig från andra kvinnors behov? I den här föreläsningen blir frågor om hur man kan arbeta med våld i nära relationer när missbruk/beroende är en del av vardagen. 

Föreläsare är Carin Holmberg, sociolog och författare. (foto: Johanna Henriksson)

Föreläsningen är öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner. Det kommer att finnas tid för frågor.
Ingen föranmälan. Föreläsningen kommer inte att spelas in.

● ● ● ● ●

Datum: tisdag 25 april 2023

Tid: 12:00-13:00

Zoom-länk: https://us06web.zoom.us/j/84865230121?pwd=NlFOeUF6bW11NEp2NkxGNkNTZDdYQT09

● ● ● ● ●

Qjouren är en kvinnojour för kvinnor utsatta för mäns våld och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet eller nykterhet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Frågor och funderingar? Skriv till info@qjouren.se

VÄLKOMNA!

Tidigare inlägg

Deltagare till forskningsstudie sökes

Nästa inlägg

Digital lunchföreläsning med Lena Stenberg 24/5