Qjouren i inslag i P4 Stockholm 29/1-24

Hanna
1 minuter att läsa

Qjouren intervjuas återigen i P4 Stockholm för ett inslag om kvinnor utsatta för vålds situation. I inslaget 19/1 talade vi om hur kvinnor som söker stöd ökar. Under samtalet kom upp många viktiga ämnen, ett av dessa tas nu upp i ett ytterligare inslag; Hur kvinnor som söker skydd nekas placeringar.

Tidigare inlägg

Qjouren i inslag i P4 Stockholm 19/1-24