Qjouren i inslag i P4 Stockholm 19/1-24

Hanna
3 minuter att läsa
Med anledning av ett pressmeddelande från NCK (klicka här för att läsa) om hur Kvinnofridslinjen tar emot fler samtal än någonsin, blev Qjouren tillfrågade av P4 Stockholm att kommentera hur vi upplever utvecklingen. Detta gjordes i en längre intervju. Ovan kan ni lyssna på det färdiga inslaget, men då det blivit mycket förkortat har vi nedan samlat lite förtydliganden.

I pressmeddelandet från NCK gällande ökningen av samtal till kvinnofridslinjen var man från deras sida lite försiktigt i svaret huruvida våldet ökat. Från Qjouren ser vi att våldet ökar, blir grövre och tar andra former. Detta kan också ses i Roks studie Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld som kom 2022. Där rapporteras om ökat sexuellt våld och unga kvinnors utsatthet. Detta stämmer väl med Qjourens siffror och de kvinnor vi möter. Vi gav i intervjun exempel såsom digitalt våld, olika former av sexuellt våld samt utdraget eftervåld i form av ekonomiskt våld, vårdnadsprocesser samt bodelningar som aldrig sker.

Siffror från Qjourens verksamhet

Vi lyfte också statistik från vår verksamhet, t ex ökning av antal stödsamtal. Ett stödsamtal kan variera mellan 30-90 min beroende på situation. En ny stödkontakt behöver minst 90 min när hon kommer på sitt första besök till jouren. Inbokade samtal med kvinnor som vi redan känner är ofta 45-60 min. 2022 hade vi 1024 stödsamtal. 2023 var denna siffra 1485 stödsamtal. En ökning med nästan 50 procent.

Totala antalet kontakter vi hade under 2022 med kvinnor var 2207. Förra året hade vi 5695. Det blir 20 kontakter med kvinnor per dag om vi räknar att antalet arbetsdagar är 260.

Praktiskt stöd som vi erbjuder kvinnorna, ex skriva intyg, hjälp med samhällskontakter och samla in bevismaterial m.m uppgick till 242 stycken under 2022. Under 2023 utförde vi 429 praktiska stöd.

Ekonomisk utsatthet

Vi tog även upp, och hänvisade här till Socialstyrelsens siffror som presenterades juni 2023, att det var sjunde året i följd som antalet biståndshushåll blivit färre. Även antalet personer som mottagit ekonomiskt bistånd har minskat. Vår erfarenhet som kvinnojour är inte att det är färre som behöver ekonomiskt bistånd utan att färre beviljas.

Vi berättade också att vi under 2023 mött fler våldsutsatta kvinnor som också är utsatt för sexuell exploatering i olika former. Att vi möter kvinnor som tvingas ha sex mot ersättning för det mest basala behov såsom mat, en plats att sova och livsviktiga mediciner.

Mäns våld gör kvinnor ekonomiskt utsatta. Det ekonomiska läget som är just nu i världen/Sverige, något som alla känner av på ett eller annat sätt, drabbar också våldsutsatta kvinnor. Här gör vi kopplingen kring sexuell exploatering som omfattar utsatthet för prostitution och sugardejting, pornografi, webcam, spridning av nakenbilder, sex mot ersättning med mera. Den här utsattheten finns både online och offline.

Färre beviljas skydd

Vi lyfte också att vi upplever att få våldsutsatta kvinnor som vi möter beviljas plats på skyddat boende här i Stockholm. Samt att vi önskar att våldsutsatta kvinnor och barn enklare skulle beviljas företräde i allmännyttan. Våldsutsatta kvinnor och barn får inte den hjälp de har rätt till utan faller mellan stolarna och får inte tillgång till bostad vid akut hot och våld. Detta enligt en egen rapport från Stockholms stad som publicerades förra året. Inget stöd och inget tryggt boende, gör att kvinnor och barn tvingas stanna med sin förövare.

Tidigare inlägg

Ny rapport från Marie Cederschiöld högskola: Osynliga brottsoffer

Nästa inlägg

Qjouren i inslag i P4 Stockholm 29/1-24