Ny rapport från Marie Cederschiöld högskola: Osynliga brottsoffer

Hanna
1 minuter att läsa

Ny rapport: Osynliga brottsoffer: Intervjustudie bland personer som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion

I december 2022 gavs forskare vid Marie Cederschiöld högskola i uppdrag av den statliga utredningen “Skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi” (A 2022:02) att utföra en kvalitativ forskningsstudie riktad mot vuxna som blivit filmade eller fotograferade för pornografiproduktion.

Syftet med studien var att få en djupare insikt i situationen för människor som förekommer i pornografi med fokus på utsattheten för våld och dess följder, samt behovet av och tillgängligheten till skydd, stöd och vård. Studien har främst en kvalitativ design, men innehåller även kvantitativa inslag.

 

Här är en länk till rapporten på DiVA:
Här finns betänkandet Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98):
Här kan du läsa debattartikeln i DN (2023-12-14) som publicerades i samband med rapporten:
Tidigare inlägg

EU-parlamentet har röstat igenom ett betänkande som erkänner prostitution som våld

Nästa inlägg

Qjouren i inslag i P4 Stockholm 19/1-24